Mola Ya Sali Waslim Daiman Allah Khair Khalaq Kuli Him- Hai Shab e Mairaj Kaisa Raz e Ahmad Mustafa SAW