MOHTRUM SHAIKH SAHAB Sy Rabtay k Mutaliq Taleem Shareef